Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

AKTUALNOŚCI

TESCO - "Decydujesz, pomagamy"

Warsztaty ??ywieniowe

W okresie wakacji w obu naszych plac??wkach odby??y si? warsztaty poruszaj?ce tematyk? zdrowego trybu ??ycia, racjonalnego od??ywiania i przeciwdzia??ania marnowaniu ??ywno??ci. Opr??cz cz???ci teoretycznej mieli??my r??wnie?? mo??liwo??? wsp??lnego przygotowywania zdrowych posi??k??w z warzyw i owoc??w. Dzi?kujemy wszystkim za udzia??.
Realizacja zadania przy wsparciu finansowym z Programu Granowego Tesco ??Decydujesz, pomagamy?.

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA