Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

AKTUALNOŚCI

Podaruj szans?!

We?? udzia?? w zbi??rce pieni?dzy!


Zach?camy wszystkich do wzi?cia udzia??u w zbi??rce pieni???nej, kt??rej celem jest wsparcie finansowe prowadzonych przez nas plac??wek wsparcia dziennego!

Wp??aty na konto: Pekao S.A. 46 1240 1170 1111 0010 0674 9953

Zbi??rka prowadzona jest na podstawie Decyzji 2016/1609/OR wydanej przez Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji.

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA