Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

DARCZYŃCY

Lista firm i instytucji wspieraj?cych Nas w 2017r.:

-Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w O??wi?cimiu
-Przedsi?biorstwo Wodoci?g??w i Kanalizacji sp. z o.o. w O??wi?cimiu
-Synthos Sp????ka Akcyjna w O??wi?cimiu
-Zak??ad Us??ug Komunalnych sp. z o.o. w O??wi?cimiu


-Restauracja KFC O??wi?cim
-Pikearnia Cukiernia Tyran Polanka Wielka

» 123 z 7

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA