Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

DARCZYŃCY

Lista firm i instytucji wspieraj?cych nas w 2011r.:

-Fabryka Maszyn i Urz?dze?? OMAG
-Ochotnicza Stra?? Po??arna O??wi?cim
-Optyk Ko??der
-O??wi?cimskie Centrum Kultury
-Piekarnia "R. Tyran" Polanka Wielka
-Riviera Tour
-Rze??nictwo i w?dliniarstwo Janusz Rogalski

Przystosowanie nowych pomieszcze?? na ul. Wi???ni??w O??wi?cimia wspar??y:
-finansowo i osobowo Firma JOHNSON CONTROLS INC. z siedzib? w Tychach
-Centrum Kszta??cenia Praktycznego w O??wi?cimiu

» 1 ... 567

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA