Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

DOKUMENTY

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 rok

Sprawozdanie zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Szansa" w dniu 13.05.2017r. Poniżej linki przenoszące do elektronicznej wersji sprawozdania zamieszczonego na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Sprawozdanie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Dodatkowe informacje i objaśnienia

» 123 z 7

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA