Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

DOKUMENTY

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2015 rok

Sprawozdanie zosta??o zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zebranie Cz??onk??w Stowarzyszenia "Szansa" w dniu 18.06.2016r. Poni??ej linki przenosz?ce do elektronicznej wersji sprawozdania zamieszczonego na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Spo??ecznej.

Sprawozdanie

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysk??w i strat

Dodatkowe informacje i obja??nienia

» 1234 z 7

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA