Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

DOKUMENTY

poprzednie lata...

ROK 2009
Informacje na temat dzia??alno??ci Stowarzyszenia w tym roku mo??na znale??? w pe??nym tek??cie sprawozdania , a tak??e we wst?pie do sprawozdania finansowego, tabelach bilansu  i rachunku wynik??w  oraz w informacji dodatkowej .

ROK 2008

Pe??n? informacj? na temat dzia??alno??ci Stowarzyszenia mo??na znale??? w pe??nym tek??cie sprawozdania , a tak??e we wst?pie do sprawozdania finansowego, tabelach bilansu  i rachunku wynik??w  oraz w informacji dodatkowej .

ROK 2007

Pe??n? informacj? na temat dzia??alno??ci Stowarzyszenia mo??na znale??? w pe??nym tek??cie sprawozdania , a tak??e w tabelach bilansu , rachunku wynik??w  oraz w informacji dodatkowej .OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA