Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

O NAS

Cele

Cele te realizujemy przez:
- wsp????prac? i pomoc wzajemn? cz??onk??w Stowarzyszenia,
- wsp????prac? z osobami i instytucjami, szko??ami, kuratorami s?dowymi i spo??ecznymi
- prowadzenie ??wietlicy Terapeutycznej i ??wietlicy Socjoterapeutycznej
- organizowanie zbi??rek rzeczowych i finansowych
- organizowanie imprez charytatywnych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych,
- organizowanie kurs??w, seminari??w i innych po??wi?conych tematyce dziecka i rodziny,
- wsp????prac? z pokrewnymi organizacjami i instytucjami w kraju i zagranic?.
- wspieranie i rozw??j wolontariatu

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA