Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

OSIĄGNIĘCIA

Do najwa??niejszych osi?gni?? organizacji zaliczamy:
2012r.
-II miejsce - Wielka Parada Smok??w w Krakowie
-Wyr????nienia podopiecznych ??wietlic w konkursach: "Darujmy ??wiatu pok??j", "Opowie??ci o swoim mie??cie", "Miko??aj w oczach dzieci"

2011r.
- Wyr????nienie za prezentacje stanowiska na Pikniku Organizacji Pozarz?dowych

2009r.
- Wyr????nienie w konkursie Kalejdoskop Inicjatyw organizowanym przez Powiat O??wi?cimski za dzia??anie "??wietlica na Zasolu"

2008r.
- Publikacja raportu "Jak gmina troszczy si? o dzieci"
- Publikacja raportu "Raport z monitoringu jawno??ci i przejrzysto??ci procedur bud??etowych w samorz?dzie miasta O??wi?cim"

2007r.
- Wyr????nienie ??wietlicy Terapeutycznej w ministerialnym programie "??wietlica, Praca, Sta??"
- Publikacja raportu "Monitoring finansowania kampanii wyborczej kandydat??w na prezydenta miasta O??wi?cim"

» 123

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA