Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

OSIĄGNIĘCIA

Osi?gni?cia naszych podopiecznych

W O??wi?cimskim Centrum Kultury odby??a si? wystawa prac plastycznych (i nie tylko) podopiecznych ze ??wietlicy Terapeutycznej

Podopieczni ze ??wietlicy Terapeutycznej bior? udzia?? w przegl?dach teatralnych "Teatra??ki" w Che??mku
-Teatra??ki 2007
-Teatra??ki 2008
-Teatra??ki 2009
-Teatra??ki 2010

Wyst?puj? tak??e na innych przegl?dach:
-I Przegl?d Teatralny o Smocze Jajo 2009
-II Przegl?d Teatralny o Smocze Jajo 2010 Wyr????nienie
-"Bajdurek 2010"

A tak??e na paradzie Smok??w w Krakowie, gdie prezentowany jest samodzielnie zbudowany przez dzieci smok.
-IX Parada Smok??w 2009 -Pra-pra-pra babcia Smoka Wawelskiego
-X Jubileuszowa Wielka Parada Smok??w 2010 -Szanson - Chi??ski Smok Ta??cz?cy

» 123

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA