Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

PROJEKTY

Kilometry Dobra

W 2015r. Stowarzyszenie "Szansa" wzi???o udzia?? po pierwszy w akcji "Kilometry Dobra" organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Foundraisingu. Dzi?ki przeprowadzonej zbi??rce od marca do ko??ca maja uda??o si? uzbiera? prawie 2500 z??. Wszystkie ??rodki zosta??y przekazane na dzia??alno??? bie???c? Stowarzyszenia. Wszystkim uczestnikom akcji i wolontariuszom Dzi?kujemy!

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA