Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

PROJEKTY

Projekty i zadania realizowane w 2011 roku

Lp.
Grantodawca
Cel
Kwota
1.Miasto O??wi?cim ??wietlica na Zasolu 81.000,00
2.Miasto O??wi?cim Organizacja zaj?? w ??wietlicy na B??oniach 35.000,00
3.Miasto O??wi?cim Organizacja wypoczynku zimowego na Zasolu i B??oniach 2.151,78
4.Miasto O??wi?cim Organizacja wypoczynku letniego na Zasolu i B??oniach 7.324,00
5.Gmina O??wi?cim Udzia?? dzieci z gminy w zaj?ciach ??wietlicy Terapeutycznej 17.800,00
6.Gminny O??rodek Pomocy Spo??ecznej, O??wi?cim Do??ywianie uczestnik??w zaj?? ??wietlicowych
RAZEM 143.275,78

» 1 ... 789

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA