Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

O ??wietlicy

??wietlica Socjoterapeutyczna
ul. Wiktora Ba??andy 4d
32-600 O??wi?cim
tel. 600-716-380

Godziny otwarcia:
poniedzia??ek - pi?tek 11.00 - 18.00
*w czasie ferii, wakacji oraz w dni robocze wolne od zaj?? 9.00 - 16.00

??wietlica jest specjalistyczn? plac??wk? opieku??czo - wychowawcz? wsparcia dziennego. Przeznaczona jest ona dla dzieci i m??odzie??y w wieku szkolnym. Podopieczni maj?cy problemy z nauk? i inne, z kt??rymi nie potrafi? sobie sami poradzi?.

Zaj?cia w ??wietlicy wspiera finansowo:
-Gmina O??wi?cim
-Miasto O??wi?cim

Ramowy plan pracy ??wietlicy:

11.00 ?? 15.30 zaj?cia dydaktyczno - wyr??wnawcze
15.30 ?? 16.00 posi??ek
16.00 ?? 17.30 zaj?cia specjalistyczne (socjoterapeutyczne, sportowe, kulinarne, teatralne, muzyczno ?? ruchowe, profilaktyczne, sportowe, plastyczne, spo??eczno??? korekcyjna)
17.30 ?? 18.00 porz?dkowanie ??wietlicy
18.00 zamkni?cie

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA