Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

Wigilijka i Qurier ??wi?tego Miko??aja


Dzi?ki Qurierowi ??wi?tego Miko??aja dzieci ze ??wietlicy mia??y niezapomnian? wigilijk?. Po kr??tkim i niecodziennym wyst?pie artystycznym wszyscy po??amali si? op??atkiem i zjedli przygotowane potrawy. P????niej nast?pi??o rozdanie wspania??ych prezent??w - odpowied?? Miko??aja na wys??ane wcze??niej listy.

Serdecznie dzi?kujemy Miko??ajowi raz jeszcze.
» zobacz zdjecia

» 1 ... 91011

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA