Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA

Ferie 2018, czyli ,,Ferie w Legendarii?
Nadszed?? w ko??cu d??ugo oczekiwany czas laby- ferie zimowe. To pora, aby odpocz?? i na??adowa? ,,akumulatory? przed drugim p????roczem w szkole. Wypoczynek zimowy w tym roku up??ynie w krainie zwanej Legendari?. B?dzie to okazja do poznania lub przypomnienia sobie m.in. komu i w jaki spos??b uda??o si? pokona? Bazyliszka, co sta??o si? z Popielem i jego ??on?, jak powsta??a Warszawa, jakie ??wi?to wyprawi?? dla swojego syna Piast ko??odziej i co z tego wynik??o. Na uczestnik??w czekaj? ciekawe warsztaty, konkursy z nagrodami, wyj??cia na basen i do kina, wycieczka. Serdecznie zapraszamy!


Jase??ka 2017
W przerwie ??wi?tecznej uczestnicy zaj?? teatralnych wystawili Jase??ka w naszej ??wietlicy. Pomimo nieobecno??ci cz???ci aktor??w ze wzgl?du na chorob? przedstawienie si? uda??o! Zabawny scenariusz, spryt i talent aktorski uczestnik??w wywo??a??y ogromny u??miech na twarzach wychowawc??w i reszty os??b ogl?daj?cych.

Wigilijka 2017
Grudzie?? to najbardziej magiczny miesi?c w ca??ym roku, w kt??rym wyczekujemy ??wi?t Bo??ego Narodzenia. W zwi?zku z tym i u nas nie mog??o zabrakn?? ??wi?tecznego klimatu. Ka??dy odlicza?? godziny do Wigilijki ??wietlicowej, aby podzieli? si? op??atkiem, z??o??y? sobie ??yczenia oraz wsp??lnie zasi???? do sto??u pe??nego smako??yk??w (np. barszczu z uszkami, krokiet??w czy nale??nik??w usma??onych przez m?skie grono naszych podopiecznych!). W trakcie wigilijnej uczty odwiedzili nas Miko??aj z Pani? Miko??ajow? i Elfem, kt??rzy obdarowali nas wymarzonymi prezentami. Wychodzi na to, ??e w 2017 roku wszyscy byli??my grzeczni!

??wi?to Niepodleg??o??ci 2017
11 listopada wsp??lnie z mieszka??cami O??wi?cimia obchodzili??my Narodowe ??wi?to Niepodleg??o??ci. Zgromadzili??my si? na Rynku, aby upami?tni? odzyskanie przez Polsk? wolno??ci po 123 latach zabor??w. Jak co roku, nasi wolontariusze malowali symbole narodowe na twarzach wszystkich ch?tnych. To by??a dobra lekcja historii nie tylko dla dzieci, ale i dla doros??ych.

» 1234 z 11

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA