Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

WSPARCIE


Po co nam 1%

Jeste??my organizacj? po??ytku publicznego od lutego 2005r. Da??o nam to mo??liwo??? proszenia os??b prywatnych o przekazywanie 1% swojego podatku.

Zebrane tak pieni?dze nie s? naszym zyskiem, ale s? przeznaczane na realizacj? prowadzonych przez nas dzia??a?? statutowych. M??wi?c pro??ciej, przeznaczamy je na prowadzenie dw??ch ??wietlic, do kt??rych rocznie przychodzi ???cznie ponad sto dzieci. Pieni?dze te pozwalaj? nam r??wnie?? zorganizowa? ciekawsze ferie i wakacje.

Nie wa??ne czy 1% wyniesie 2,00z?? czy 100,00z?? - ka??dy wk??ad si? liczy.

Kilka, kilkana??cie ma??ych wp??at da du??? kwot?.

PROSIMY WI?C ABY DA? SZANS? DZIECIOM I WESPRZE? NASZE ??WIETLICE

Pod tym adresem za darmo wype??nisz PIT: TUTAJ

» 12

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA