Stowarzyszenie "SZANSA"
ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel./fax: 33 843 40 68
e-mail: biuro@stowarzyszenieszansa.pl
KRS: 0000060434

Wesprzyj nas!

Bank BGŻ S.A.
39 2030 0045 1110 0000 0269 2220

bądź za pomocą portalu:

Dziękujemy za zainteresowanie naszą organizacją i wizytę na stronie.

WSPARCIE

Ile zebrali??my w ostatnich latach:

??rodki uzyskane za 2004r. - 1.713,90 z??
??rodki uzyskane za 2005r. - 6.304,99 z??
??rodki uzyskane za 2006r. - 9.662,23 z??
??rodki uzyskane za 2007r. - 31.901,50 z??
??rodki uzyskane za 2008r. - 17.745,11 z??
??rodki uzyskane za 2009r. - 9.773,30 z??
??rodki uzyskane za 2010r. - 8.438,20 z??

??rodki pozyskane z 1% przeznaczone zosta??y na:
-prowadzenie zaj?? dla dzieci z rodzin ubogich i wieloproblemowych w dw??ch ??wietlicach socjoterapeutycznych w O??wi?cimiu.
-wyposa??enie placu zabaw dla dzieci
-pomoc w rozwijaniu talent??w m??odzie??y zgrupowanej w Formacji "AS" Szko??y Ta??ca "Presti??".

» 12

OSTATNIO DODANE ZDJĘCIA