Konferencja w Białymstoku

22.11.2013r. odbyła się konferencja świetlic „Specyfika pracy z dzieckiem i rodziną z problemem przemocy w rodzinie w placówkach wsparcia dziennego”

Dariusz Koster reprezentował nasze Stowarzyszenie i prowadził dla uczestników warsztat – Niekonwencjonalne metody pozyskiwania funduszy na działalność placówki wsparcia dziennego – „Jak Cię widzą tak Ci dają”.