O świetlicy socjoterapeutycznej

Świetlica Socjoterapeutyczna

ul. Wiktora Bałandy 4d
32-600 Oświęcim
tel. 600-716-380

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 11.00 – 18.00
* w czasie ferii, wakacji oraz w dni robocze wolne od zajęć 9.00 – 16.00

Świetlica jest specjalistyczną placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego. Przeznaczona jest ona dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Podopieczni mający problemy z nauką i inne, z którymi nie potrafią sobie sami poradzić.

Zajęcia w Świetlicy wspiera finansowo:

  • Gmina Oświęcim
  • Miasto Oświęcim

Ramowy plan pracy świetlicy:

  • 11.00 – 15.30 zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  • 15.30 – 16.00 posiłek
  • 16.00 – 17.30 zajęcia specjalistyczne (socjoterapeutyczne, sportowe, kulinarne, teatralne, muzyczno – ruchowe, profilaktyczne, sportowe, plastyczne, społeczność korekcyjna)
  • 17.30 – 18.00 porządkowanie świetlicy
  • 18.00 zamknięcie