O świetlicy terapeutycznej

Świetlica Terapeutyczna

ul. Więźniów Oświęcimia 10
32-600 Oświęcim
tel. 33/843-40-68

Godziny otwarcia:

poniedziałek – piątek 11.00 – 18.00
* w czasie ferii, wakacji oraz w dni wolne od zajęć szkolnych 9.00 – 16.0

Świetlica jest specjalistyczną placówką opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego. Przeznaczona jest ona dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Podopieczni najczęściej mają problemy z nauką, z relacjami z rówieśnikami i inne, z którymi nie potrafią sobie sami poradzić.

Zajęcia w świetlicy wspiera finansowo głównie:

  • Gmina Oświęcim
  • Miasto Oświęcim

Ramowy plan pracy świetlicy:

  • 11.00-15.00 odrabianie zadań domowych i zajęcia korekcyjno-kompesacyjne
  • 15.00-15.30 posiłek
  • 15.30-17.30 zajęcia specjalistyczne (socjoterapeutyczne, plastyczne, muzyczno-ruchowe, społeczność korekcyjna)
  • 17.30-18.00 sprzątanie pomieszczeń
  • 18.00 – zamknięcie świetlicy