Kilometry Dobra

W 2015r. Stowarzyszenie „Szansa” wzięło udział po pierwszy w akcji „Kilometry Dobra” organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Foundraisingu. Dzięki przeprowadzonej zbiórce od marca do końca maja udało się uzbierać prawie 2500 zł. Wszystkie środki zostały przekazane na działalność bieżącą Stowarzyszenia. Wszystkim uczestnikom akcji i wolontariuszom Dziękujemy!