Zadania realizowane w roku 2016

Umowa z Gminą Miasto Oświęcim
1. Zajęcia w Świetlicy Terapeutycznej 105 820 zł
2. Zajęcia w Świetlicy Socjoterapeutycznej 65 000 zł
3. Ferie z Ambrożym Kleksem 2 200 zł
4. Ferie – My dzieci z Błoni 2 200 zł
5. Wakacje z Małym Księciem 5 500 zł
6. Wakacje z Harrym Potterem 5 500 zł

Umowa z Gminą Oświęcim
1. Świetlica na Zasolu 25 000 zł
2. Świetlica na Błoniach 10 000 zł

Umowa z Powiatem Oświęcimskim
1. Wakacje z Harrym Potterem 2 900 zł
2. Z Małym Księciem przez wakacje 3 060 zł