Zadania realizowane w roku 2017


Umowa z Miastem Oświęcim
1. Świetlica Terapeutyczna 1054 000 zł
2. Świetlica Socjoterapeutyczna 65 000 zł
3. Ferie w Zwierzogrodzie 1 900 zł
4. Super Ferie 1 900 zł
5. Podróże w czasie 5 700 zł
6. Z muzyką przez świat 5 600 zł

Umowa z Gminą Oświęcim
1. Świetlica Terapeutyczna 17 500 zł
2. Świetlica Socjoterapeutyczna 17 500 zł

Umowa z Powiatem Oświęcimskim
1. Świetlica Terapeutyczna 5 550 zł