Zadania realizowane w roku 2018

Umowa z Miastem Oświęcim
1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 209 571 zł

Umowa z Gminą Oświęcim
1. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 35 000 zł

Umowa z Powiatem Oświęcimskim
1. Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2000 zł