Sprzątanie świata 2018

Jak co roku, wychowankowie Świetlicy Terapeutycznej wzięli udział w akcji ,,Sprzątanie świata”. Razem chwyciliśmy za worki, rękawiczki i ruszyliśmy uporządkować naszą okolicę. W akcję wszyscy bardzo mocno się zaangażowaliśmy. Dzięki temu wzrosła nasza świadomość ekologiczna oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne.