Podaruj szansę!

Weź udział w zbiórce pieniędzy!

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w zbiórce pieniężnej, której celem jest wsparcie finansowe prowadzonych przez nas placówek wsparcia dziennego!

Wpłaty na konto: Pekao S.A. 46 1240 1170 1111 0010 0674 9953
Zbiórka prowadzona jest na podstawie Decyzji 2016/1609/OR wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.