Zadania

Najważniejszymi zadaniami stowarzyszenia są:

  • rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań mających na celu dobro i szczęście dzieci, młodzieży oraz wspierających rodziny, zwłaszcza ubogie i z problemami,
  • stwarzanie warunków do poprawy losu dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących pomocy terapeutycznej, wychowawczej i materialnej,
  • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących działanie na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących pomocy.