Zbiórka Publiczna

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Sprawozdanie Stowarzyszenia „Szansa z przeprowadzonej zbiórki publicznej na terenie całego kraju w okresie 01.11.2013r. – 31.10.2014r. Zbiórka publiczna została przeprowadzona przez Stowarzyszenie „Szansa” z siedzibą w Oświęcimiu, ul. Więźniów Oświęcimia 10, w terminie od dnia 01.11.2013r. do dnia 31.10.2014r. Zbiórkę publiczną przeprowadzono na podstawie decyzji nr 421/2013 wydanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Suma zebranych ofiar podczas trwania zbiórki – 776,89 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 89/100) Powyższa kwota zebrana została przez dobrowolne wpłaty na specjalne konto: 46 1240 1170 1111 0010 0674 9953 oraz do puszek kwestarskich. Stowarzyszenie „Szansa” nie prowadziła zbiórki darów rzeczowych. Całkowite koszty przeprowadzonej zbiórki publicznej wynoszą 26,50 zł i stanowią 4,7% zebranych środków. Na te koszty składają się: 1. 10,00 zł – wydruk ulotek, 2. 26,50 zł – usługi bankowe (w tym opłata za rachunek bankowy i przelewy) Cała zebrana kwota została przeznaczona na wsparcie finansowe prowadzonych przez Stowarzyszenie specjalistycznych placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego dla dzieci: Świetlica Terapeutyczna i Świetlica Socjoterapeutyczna. Na dzień złożenia sprawozdania cała kwota została wykorzystana i tym samym rozliczono całkowicie zbiórkę publiczną. Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej zbiórki zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia www.stowarzyszenieszansa.pl w zakładce aktualności.