Sprzątanie świata 2017

Nasi podopieczni mieli jak co roku możliwość wzięcia udziału w lekcji poszanowania środowiska, której celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W ramach akcji posprzątaliśmy okolicę, w której mieszkamy.